Tìm kiếm người cho mượn hay cơ quan cho vay vốn thích hợp để mua nhà

Trang chủ người mua, ngân hàng và người thuê nhà đều cần phải có hành động để bảo vệ mình chống lại các tác động của Tòa án Tối cao gần đây của thẩm (SCA) phán quyết rằng các chủ sở hữu có thể được tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ, thành phố lịch sử có niên đại lên đến 30 năm.
Quyết định này đã đảo lộn một phán quyết trước đó của Gauteng phận của Tòa án Tối cao, cho thấy chủ sở hữu hiện tại là không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản nợ phát sinh do bất kỳ chủ sở hữu trước đó của một nhà ở.

ban nd6632 Tìm kiếm người cho mượn hay cơ quan cho vay vốn thích hợp để mua nhà

Tin đăng mặt tiền trên website NhaDatSo.com

Đây là theo Bill Rawson, Chủ tịch Rawson Property Group, người đã quyết định SCA được dựa trên thông luật, cũng như mục 118 của Đạo Luật thành phố Hệ thống chính quyền địa phương, trong đó cung cấp cho việc thanh toán các khoản nợ lịch sử nhất định để có được giấy chứng nhận giải phóng mặt bằng cần thiết để thực hiện chuyển nhượng tài sản dân cư.

file nd13132 Tìm kiếm người cho mượn hay cơ quan cho vay vốn thích hợp để mua nhà

Danh mục mở bán căn hộ chung cư trên website NhaDatSo.com

“Cụ thể, những gì bản án nói là nợ một chính quyền địa phương của một chủ sở hữu tài sản không được ‘dập tắt’ khi tài sản đó được chuyển giao cho chủ sở hữu khác,” Rawson nói.
“Nếu cơ quan chức địa phương chú và bán ra một tài sản để giải quyết yêu cầu bồi thường nợ lịch sử, các ngân hàng sẽ chỉ nhận được những gì còn lại trên để giải quyết bất kỳ khoản vay nhà xuất sắc, và có thể để lại cho họ với nhiều tài sản trong mặc định,” Rawson nói.

file nd1312341 Tìm kiếm người cho mượn hay cơ quan cho vay vốn thích hợp để mua nhà

Tìm kiếm bán nhà riêng trên website NhaDatSo.com

Đối với người thuê nhà, nhiều thành phố có văn bản dưới luật cho phép họ cũng để giữ người thuê chịu trách nhiệm về các khoản nợ liên quan đến một , vì vậy họ có thể bị ảnh hưởng xấu bởi quyết định SCA quá.

“Lời khuyên của chúng tôi để chúng như vậy sẽ được thuê chỉ thông qua một cơ quan quản lý có uy tín và ký một hợp đồng thuê chỉ với điều kiện họ được bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại cho các khoản nợ, thành phố lịch sử”, Rawson nói.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

1111111 Tìm kiếm người cho mượn hay cơ quan cho vay vốn thích hợp để mua nhà

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>