văn cúng ông công ông táo

Hướng dẫn cách để thờ cúng Táo công cho đúng

Bàn thò Tiền chủ là một cây hương xây ở ngoài sân. Cây hương gồm có một cột trụ cao khoảng 1 mét 6 trở lên, mé trên xây rộng ra như một mặt bàn thờ, có thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ đặt một bình hương. Không có bài vị more »

Bài văn khấn để cúng mụ lúc trẻ ba ngày tốt cho con

  Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng thần linh, Thổ công địa mạch, Thô địa chính thần, Tiên tô nội ngoại, cho con sinh ra cháu tên là….sinh ngày……được mẹ tròn con vuông. Văn khấn cúng mụ lúc trẻ ba ngày được ông bà ta xưa more »

Văn khấn khi đi Lễ Chùa để sở cầu như nguyện như thế nào

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ more »

Bài văn khấn cúng Rằm Tháng 7 dịp Lễ Vu Lan cúng cô hồn

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp. Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam trong mùa Lễ Vu more »