thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang: Nghề tốn… vải nhất trong thị trường việc làm

Còn Minh Hằng thì có ước mơ dễ thương là sau khi tốt nghiệp, cô sẽ đầu tư hết thời gian cho việc thiết kế thời trang cho giới trẻ kiêm luôn kinh doanh shop thời trang mang một nhãn hiệu của riêng cô. Hằng cười nói: “Nhưng từ giờ đến đó thì hơi… xa more »