nếp sống văn hóa

Khi đi phỏng vấn hãy nói thật, nhưng phải khôn khéo

Theo ông Thành, một người thường phải mất 2 tháng để hiểu công việc mình làm, 6 tháng sau bắt đầu làm tốt, 1 năm sau làm cực tốt một công việc ở một vị trí. Nhưng sau 3 năm nếu không có thăng tiến, người đó sẽ mòn đi.   Chưa bao giờ câu more »

Những điều sai lầm đáng tiếc nhất trên thế giới

Không biết là  12 nhà xuất bản trước đó có lần nào đọc qua bản thảo của câu chuyện chưa nhỉ? Bởi cơn sốt Harry Potter vẫn chưa bao giờ nguội, số lượng bán ra không ngừng tăng, và người “ mẹ đẻ” ra Harry bà Rowling vẫn giữ ngôi vị có tầm ảnh hưởng more »