lời khuyên cho doanh nhân

Những lời khuyên tồi nhất dành cho các doanh nhân

Lời khuyên này sẽ không tồi nếu bạn bỏ thêm vào đó một chút muối, bởi vì tất nhiên đam mê là điều quan trọng và sẽ giúp tiếp nhiên liệu cho bạn khi mới mở công ty. Tuy nhiên đây thường bị coi là lời khuyên tồi vì đôi khi mọi người thường làm more »