kỹ năng quản trị nhân sự

Doanh nhân thành đạt suy nghĩ và hành động chỉ trong tích tắc

  Và cuối cùng, thời gian luôn là điều khan hiếm với những nhà kinh doanh. Do vậy, đòi hỏi họ phải có khả năng quản lý thời gian tốt, để giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo trong khi đảm trách nhiều công chuyện và luôn có cả đống việc cần làm.    more »

Tại sao Steve Jobs khiến cho thế giới phải ngước nhìn?

Ông coi mỗi sản phẩm như một trải nghiệm chứ không phải một vật thể. Ông hình tượng xem nó sẽ trông như thế nào và thực hiện sản phẩm gần đạt độ hoàn hảo. Ông khiến công nghệ cao trở nên thân viện với người dùng bởi ông rất hiểu người dùng.   Nếu more »