doi duong lich sang am lịch

Hướng dẫn đổi ngày 27 tháng 12 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 27Tháng: 12 Năm: 2020 CN ngày 14/11/2020Ngày: Giáp ThìnTháng: Mậu TýNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 20 tháng 9 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 20Tháng: 9 Năm: 2020 CN ngày 4/8/2020Ngày: Bính DầnTháng: Ất DậuNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 12 tháng 1 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 12Tháng: 1 Năm: 2020 CN ngày 18/12/2019Ngày: Giáp DầnTháng: Đinh SửuNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 27 tháng 9 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 27Tháng: 9 Năm: 2019 Thứ 6 ngày 29/8/2019Ngày: Đinh MãoTháng: Quý DậuNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »