Các bài văn cúng

Các nghi lễ trong gia đình trong dịp lễ tết cần phải làm

Người Việt quan niệm rằng qua việc thò cúng tổ tiên, vô hình trung ở giữa hai giói, giới vô hình và giỏi hữu hình luôn luôn có một mối dây liên hệ mật thiết với nhau. Và chính thời điểm cúng bái ấy sẽ là dịp gặp gỡ của thế giới hữu hình và more »

Khi nào thì nên cầu cúng lễ bái tổ tiên?

Ngày xưa văn khấn các cụ thường dùng chữ nho, nhưng trong dân gian vẫn có người dùng chữ Nôm, nhất là đốì với những gia đình vị trưởng lão đã qua đời, các con nhỏ chưa biết khấn vái, việc khấn vái trong gia đình do người phụ nữ có tuổi phụ trách. Theo more »

Những nghi lễ thờ thánh thần trong gia đình cần tuân thủ

Bàn thờ Thần tài cũng chỉ là một chiếc khảm nhỏ, sơn son thiếp vàng, có khi chỉ là một chiếc thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh. Bàn thờ Thần tài không cần to. Phía trong khám dán bài vị của Thần tài. Dân gian ta có câu: “Đất có Thổ Công, sông có more »

Văn khấn lễ Tất niên cuối năm đầy đủ và ý nghĩa dịp cuối năm

Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông . Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Bài cúng tất niên more »