bài khấn sửa chữa nhà

Bài văn khấn lễ cúng 49 ngày hoặc 100 ngày theo đúng phong tục

Trước khi đi vào bài văn cúng khấn lễ Chung Thất hay còn gọi là lễ Tốt Khốc tìm hiểu ngày lễ này là gì, đây là ngày lễ cúng qua đời của ông bà cha mẹ 7 ngày, 49 ngày gọi là cúng Chung Thất, 100 ngày qua đời gọi là cúng Tốt Khốc. more »

Bài Văn khấn khi làm cưới gả và chuẩn bị lễ bàn thờ ngày cưới

Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ vật, gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn và hợp cẩn, trước linh toạ Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh, truớc linh bài liệt vị gia tiên chư chân linh xin kính cẩn khấn cầu: Văn khấn khi cưới gả và more »

Văn khấn khi đi Lễ Chùa để sở cầu như nguyện như thế nào

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ more »