bài khấn lễ chùa

Những nghi lễ thờ thánh thần trong gia đình cần tuân thủ

Bàn thờ Thần tài cũng chỉ là một chiếc khảm nhỏ, sơn son thiếp vàng, có khi chỉ là một chiếc thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh. Bàn thờ Thần tài không cần to. Phía trong khám dán bài vị của Thần tài. Dân gian ta có câu: “Đất có Thổ Công, sông có more »

Hướng dẫn cách để thờ cúng Táo công cho đúng

Bàn thò Tiền chủ là một cây hương xây ở ngoài sân. Cây hương gồm có một cột trụ cao khoảng 1 mét 6 trở lên, mé trên xây rộng ra như một mặt bàn thờ, có thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ đặt một bình hương. Không có bài vị more »

Văn khấn khi đi Lễ Chùa để sở cầu như nguyện như thế nào

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ more »