bài cúng táo quân

Các nghi lễ sau lễ an táng cần phải làm

Theo phong tục, sau ba ngày an táng là làm lễ mỡ của mả . Trong buổi đó, sửa sang mộ cao ráo, đắp cỏ xung quanh, làm rãnh thoát nước, chặt bỏ cây bụi xung quanh đê phòng rễ mọc lan, xuyên vào mộ, chọc áo quan. Kể từ ngày đó, con cháu đến more »

Bài Văn khấn khi làm cưới gả và chuẩn bị lễ bàn thờ ngày cưới

Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ vật, gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn và hợp cẩn, trước linh toạ Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh, truớc linh bài liệt vị gia tiên chư chân linh xin kính cẩn khấn cầu: Văn khấn khi cưới gả và more »

Văn khấn khi đi Lễ Chùa để sở cầu như nguyện như thế nào

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ more »