Là một khu vực cho mua hoặc ngừng tín hiệu?

Trước khi bạn cam kết mua một ngôi nhà, bạn cần phải biết những gì đã xảy ra với giá trong khu vực trong những năm qua để bạn có thể đánh giá khả năng thực hiện một lợi nhuận tốt từ đầu tư của bạn – hoặc không.

nha mat tien go vap 19 Là một khu vực cho mua hoặc ngừng tín hiệu?

Tin mặt tiền trên
website: NhaDatSo.com

Bạn có thể kiểm tra giá trị của một tài sản bằng cách nhận được một trực tuyến định giá bất động sản báo cáo cung cấp cho tất giá bán bất động sản tương tự ở vùng ngoại ô, đường phố hay phức tạp.

Braam de Jager, quốc gia quản lý hoạt động của Aida, nói rằng một đại lý chuẩn bị tốt sẽ đề cập đến một kỷ lục của những thay đổi trong giá trung bình của khu vực, không phải là trung bình khi đem lại cho bạn một câu trả lời.

Ông nói rằng khi trung bình – một nửa giá giữa giá cao nhất và thấp nhất ghi nhận trong một thời gian nhất định – cho thấy sự gia tăng, nó có nghĩa là nhiều người mua được giá cao hơn trong khu vực. Khi nó rơi, nó cho thấy rằng một tỷ lệ lớn hơn của bán hàng đang diễn ra trên mặt dưới của quy mô.

“Do đó, sự thay đổi giá cả trung bình là một hướng dẫn chung tốt cho tình trạng của thị trường bất động sản trong một khu vực cụ thể. Nhưng người mua phải nhận thức rằng, giống như bất kỳ thống kê, họ có thể không nói lên toàn bộ câu chuyện. ”

Go vap Là một khu vực cho mua hoặc ngừng tín hiệu?

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Gò Vấp – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Ông giải thích rằng giá trung bình có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, ví dụ, bằng một loạt bán hàng tại một sự phát triển mới mà đơn giá thấp hơn so với những người xung quanh ngôi nhà gia đình duy nhất, và dẫn người mua tiềm năng để suy nghĩ hai lần về diện tích.

Tuy nhiên, ông cho biết một thực tế rằng có một sự phát triển mới có thể là một dấu hiệu quan tâm gia tăng ở khu vực và tăng khả năng giá trong tương lai gần – đó là hoàn toàn ngược lại những gì biến động giá trung bình sẽ xuất hiện để hiển thị.

Do đó, De Jager nói điều quan trọng là cho những người mua tiềm năng để tìm cho ra các chỉ số khác của sức mạnh thị trường, hoặc yếu. Một trong những chính là thời gian cần để bán nhà “, một thống kê các tác nhân dễ dàng nên có thể rút ra từ một phân tích thị trường so sánh”.

ban nha mat pho Là một khu vực cho mua hoặc ngừng tín hiệu?

Thư mục tìm kiếm bán nhà mặt phố trên website: NhaDatSo.com

Ông nói rằng nếu ngôi nhà ở khu vực này mất trung bình bốn tháng để bán một năm trước đây, ví dụ, và thời gian niêm yết trung bình đã giảm xuống còn hai tháng, nó có nghĩa là có rất nhiều người mua trên toàn hoặc có ít nhà để bán , hoặc cả hai, và rằng tăng giá là trên đường đi.

dấu hiệu tốt khác của một thị trường nội địa ngày càng tăng là một sự khác biệt giữa giảm giá chào bán trung bình trong khu vực, và người bán bắt đầu nhận được nhiều lời mời chào bởi vì nhu cầu vượt quá cung của ngôi nhà để bán, ông nói.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so2 1024x722 Là một khu vực cho mua hoặc ngừng tín hiệu?

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>