Khéo léo và hiệu quả là những bài học dành cho các nhà lãnh đạo

Mỗi vài tháng, cho nhân viên của bạn hai hoặc ba tiếng đồng hồ để vệ sinh góc , lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại hồ sơ, sửa sang máy vi tính… Bất kỳ một nhân viên nào khi nhận thấy rằng người quan tâm đến điều kiện làm việc và những đề nghị chính đáng của họ cũng đều thấy cảm kích. Vì vậy, họ sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa như một hành động trả ơn. Vậy thì tại sao bạn lại không thể hiện điều đó?

Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn, và bạn cũng có thể chọn cho mình con đường trở thành được nhân viên yêu mến. Sau đây là một số bí quyết mà bạn có thể học trong cách ứng xử với nhân viên, với kh