Bài Văn Cúng – Khấn

Bài Văn cúng khấn Tiền chủ

cung tien chu Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết 1. Ý nghĩa Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết. Theo quan niệm của người xưa, ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian. Nhưng tại cõi âm, more »

Bài Văn cúng khấn lễ Đức ông

Trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Văn khấn lễ Đức Ông – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát long thần, Già Lam Chân Tể. Hôm nay là more »

Bài văn khấn Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)

Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho. Ý nghĩa: Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do more »

Bài Văn cúng khấn khi cưới gả

Khi hai gia đình nhà trai, nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ nên vợ nên chồng và tiến hành các thủ tục: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới Vào các ngày tiến hành các lễ trên thì gia đình bên nhà trai và nhà gái đều phải làm lễ yết more »