Bài Văn Cúng – Khấn

Bài văn cúng khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng

cachcungvl2 Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt… . Sắm lễ: more »