6 kiểu sử dụng dầu dừa khiến cho việc chăm sóc sức khỏe của bạn tan thành mây khói

“Nhiều người không nhận ra rằng dầu dừa chưa tinh chế có điểm bốc khói khá thấp, chỉ khoảng 150 – 200 độ C. Trong khi với dầu đã tinh chế thì điểm này lên tới 250 độ C”.

 

Quả thực dầu dừa có tác dụng không nh